Количката Ви е празна.
за поръчки над 120лв. Офертата е валидна за всички продукти

Доставка & Рекламации

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ЗАКУПЕНИТЕ / ЗАЯВЕНИ ПРОДУКТИ ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ КУРИЕРСКА ФИРМА НА ПОСОЧЕНИЯТ ОТ ВАС АДРЕС С "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ", ТОЕСТ ЗАПЛАЩАТЕ НА КУРИЕРА ПРИ ДОСТАВКА СУМАТА ОТ ВАШАТА ПОРЪЧКА, ИЛИ ДОСТАВЕНИ ПО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ ДО ОФИС НА КУРИЕРСКА ФИРМА.

МОЛЯ, ПРИ ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НАПИШЕТЕ УДОБНИЯТ ЗА ВАС ОФИС НА КУРИЕРСКАТА ФИРМА - В ПОЛЕТО "СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ НА ПОРЪЧКАТА"

ЗА ЗАЯВКИ / ПОРЪЧКИ / НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 120 лв, ДОСТАВКАТА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА!

ТЕЛЕФОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ : 0988 80 32 81

ЗА ПО-МАЛКИ СУМИ ОТ 120 лв.СТОЙНОСТТА НА КУРИЕРСКАТА УСЛУГА Е ФИКСИРАНА 5.80 лв.ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА И СЕ КАЛКУЛИРА КЪМ ЦЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКАТА.

ВСИЧКИ ЦЕНИ В ОНЛАЙН МАГАЗИН "CORECOM.BG" СА С ВКЛЮЧЕН ДАНЪК ДДС!

ОБИКНОВЕННО ПРАТКИТЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ ДО 3 РАБОТНИ ДНИ.

МОЛЯ, АКО ЖЕЛАЕТЕ ДРУГА КУРИЕРСКА ФИРМА ЗА ТРАНСПОРТ /ПО-РАЗЛИЧНА ОТ СПИДИ / ГО НАПИШЕТЕ ВЪВ ФОРМАТА ЗА КОНТАКТИ НА МАГАЗИНА ИЛИ В ПОЛЕТО "СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ НА ПОРЪЧКАТА", ПРИ ТОЗИ ВАРИАНТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ЩЕ БЪДАТ НА СТОЙНОСТ ПО ТАРИФАТА НА ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ТРАНСПОРТНА ФИРМА.

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИТЕ, МОЛЯ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТА И ГАРАНЦИОННАТА КАРТА, АКО ИМА ИЗДАДЕНА ТАКАВА.

КОГАТО ЕДИН ПРОДУКТ ИМА ГАРАНЦИЯ И/ИЛИ СЕРТИФИКАТ, ТОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е УПОМЕНАТО В ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТА!

КОГАТО ЕДИН ПРОДУКТ ИЛИ ГРУПА ПРОДУКТИ ИМАТ ГАРАНЦИЯ И/ИЛИ СЕРТИФИКАТИ, ТЕ СА НЕИЗМЕННА ЧАСТ ОТ ПРАТКАТА И ВИНАГИ СА СЪПРОВОЖДАЩИ ДОКУМЕНТИ В ОПАКОВКАТА НА ПРАТКАТА!

В НАСТОЯЩИЯТ МОМЕНТ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В МАГАЗИНА С ГАРАНЦИОННА КАРТА И ГАРАНЦИЯ ОТ 2 ГОДИНИ, ЗАПОЧВАЩА ДЕЙСТВИЕ ОТ МОМЕНТА НА ПРИЕМАНЕ ОТ КЛИЕНТ НА ПРАТКАТА СА УРЕДИТЕ ЗАХРАНВАНИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.

В НАСТОЯЩИЯТ МОМЕНТ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В МАГАЗИНА СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА СТОМАНАТА СА ЛОВНИТЕ НОЖОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИ В РУСИЯ!


СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА МАГАЗИНА, ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СИТУАЦИЯ В КОЯТО КЛИЕНТЪТ ЖЕЛАЕ ДА ВЪРНЕ ЗАКУПЕНИЯТ ОТ НЕГО ПРОДУКТ ИЛИ ПРОДУКТИ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯТ 14 ДНЕВЕН СРОК, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТ НЕГОВА СТРАНА ТРЯБВА ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.ВЪЗТАНОВЯВАНЕТО НА СУМА ПО ВЪРНАТ ПРОДУКТ Е САМО И ЕДИНСТВЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ!

2.ВЪРНАТИЯТ ПРОДУКТ ИЛИ ПРОДУКТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ В ОРИГИНАЛНАТА ТЪРГОВСКА ОПАКОВКА / АКО ИМА ТАКАВА /

3.ПРОДУКТЪТ НЕ ТРЯБВА ДА Е БИЛ ЕКСПЛОАТИРАН - ИЗПОЛЗВАН

4.РАЗХОДИТЕ ПО ИЗПРАЩАНЕТО НА ПРАТКАТА СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТЪТ, КОЙТО ВРЪЩА ПРАТКАТА, ИЗКЛЮЧЕНИЕ Е САМО КОГАТО ВРЪЩАНЕТО НА СТОКИТЕ Е ПО-ВИНА НА НАШАТА ФИРМА!

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ЗАСТРАХОВКА НА ПРАТКАТА, ВЛЮЧИТЕЛНО ЗАСТРАХОВКА ЧУПЛИВОСТ!

5.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СТОКИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ С ОРИГИНАЛНАТА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА КОЯТО Е БИЛА КЪМ ПРАТКАТА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО Й.

6.ПРАТКАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И АКТУАЛНА БАНКОВА СМЕТКА НА КОЯТО ДА БЪДЕ ВЪЗТАНОВЕНА ЗАПЛАТЕНАТА ОТ КЛИЕНТА СУМА.

7.ВЪЗТАНОВЯВАНЕТО НА СУМИ ПО БАНКОВ ПЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДО ТРИ РАБОТНИ ДНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ОТ НАША СТРАНА.
 

ПРОМОЦИИ:

НАСТОЯЩИТЕ ПРОМОЦИИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА СА С ОБЯВЕНА НАЧАЛНА ДАТА И СА ВАЛИДНИ ДО ДАТАТА УКАЗАНА ЗА ВСЕКИ ПРОДУКТ / ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯТ АРТИКУЛ /

ГАРАНЦИОННА КАРТА:

ЗА НАЧАЛО НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК СЕ СЧИТА ДАТАТА НА ПРОДАЖБА/ФИСКАЛЕН БОН И Е ВАЛИДЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Гаранцията може да не важи за определени компоненти на стоката, които са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя на продукта.

Консумативите / БЪРЗО ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ - БАТЕРИИ, НОЖОВЕ НА МАШИНКИ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ - НЯМАТ ГАРАНЦИЯ.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1.Когато не се представят гаранционни документи или има несъответствие между посочените данни в гаранционната карта с тези на стоката.

2.Когато гаранционните документи са преправяни.

3.Когато повредите са причинени от неправилна или груба: употреба/транспорт/съхранение/монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности или храна, влияние на химически продукти, излагане на влага, изпарения, пряка слънчева светлина или на крайни температурни условия, корозия, окисление, вибрации, лошо охлаждане, природни бедствия и външни въздействия, включително, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация.

4.Когато целостта на стоката или опаковката е нарушена.

5.Когато етикетът на производителя или гаранционният стикер липсват или са изтрити.

6.Когато продуктът е експлоатиран неправилно, в противоречие с инструкциите и гаранционните условия на производителя в гаранционната карта или съпътстващата продукта документация.

7.Когато стоката е ескплоатирана не по предназначение. При постъпване на продукта за сервиз се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнен от служител и подписан от клиента.

Срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на продукта в сервиза.

Гаранционните условия за всички уреди захранвани от електричество е 2 / две години, изключение от това правило е когато продуктът се използва за професионална употреба, тогава гаранционният срок е 1 / една / година и започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта и касов бон.

При рекламация, клиентът трябва да представи гаранционна карта(касова бележка).

В противен случай гаранцията на стоката е невалидна.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на сключване на договора или датата на получаване на стоката при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

www.Corecom.bg трябва да бъде информиран за решението за отказ по електронната поща на адрес: sales@corecom.bg

Рекламации:

Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:
1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията почл. 112 - 115;

2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция. (2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача. (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език. Чл. 122.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Чл. 123. (1)

Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. Чл. 124. (1)

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 . (2)

При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума. Чл. 125. (1)
Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.

(2) Рекламацията се подава устно или писмено.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Чл. 126.

(1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. Чл. 127.

(1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.

(3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца.

Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката.

Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. Чл. 128.

(1) Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, е длъжен да я удовлетвори съгласно чл. 113 и 114.

(2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя. Чл. 129.

Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск. Всеки работен ден от 09:30 до 17:00 ч.

 

 

Авторски права © 2024 corecom.bg. Задвижвано от Zen Cart • Design by ZenCart-Template.com